BARN UNGDOMAR OCH VUXNA

PSYKIATRI SOM BRYR SIG

Välkommen till Beier Psykiatri

 

Välkommen till min hemsida!

Här kan du läsa om mina erfarenheter och funderingar beträffande psykiatri, samhälle och filosofi.

Jag har arbetat både som barn- och vuxenpsykiater i 20 år med särskild inriktning mot neuropsykiatri, det vill säga autism, ADHD och Tourettes syndrom.

Mina mål med denna hemsida är att förmedla mina kliniska erfarenheter, att formulera en ideologisk grund för en biologisk psykiatri som inte enbart är farmakologisk och att delta i den löpande debatten om psykiatri.

Under rubriken ”Syndrom och symtom” beskriver jag mina personliga erfarenheter av olika tillstånd som jag träffat på i psykiatrin. Under ”Behandling” förmedlar jag mina erfarenheter av behandlingsarbetet och under ”Funderingar” försöker jag lyfta mig upp på ett mer övergripande filosofiskt plan. Dessa avsnitt utgör den grund som jag står på i mitt arbete som psykiater.

I ”Vad som faller mig in” skriver jag om det som är dagsaktuellt. Det kan vara den pågående offentliga debatten eller en god bok som jag tycker förtjänar att bli omtalad.

Ambitionen att göra en hemsida grundar sig på två olika frustrationer. Jag är frustrerad över psykiatrin som jag på många sätt inte tycker fungerar som den skall, även om den i det stora hela fungerar mycket bättre än vad som framgår i den dagsaktuella debatten.

Jag är också frustrerad över en politisk debatt om psykiatrin som på många sätt tar upp problem som finns inom psykiatrin, men som likväl nästan alltid träffar vid sidan om målet.

Till sist kan jag inte låta bli att göra reklam för de tjänster jag kan erbjuda…

Foto: Mathilda Wittenberg